HARLEY-DAVIDSON KORIYAMA
〒963-0551, 福島県郡山市 喜久田町 菖蒲池, 22-22
スタッフ紹介

スタッフ紹介

高松 英生 (Hideo Takamatsu)

高松 英生 (Hideo Takamatsu)

Sales

024-963-0770
sales@harleydavidson-koriyama.com

照 龍之助 (Ryunosuke Terashi)

照 龍之助 (Ryunosuke Terashi)

Sales

024-963-0770
sales@harleydavidson-koriyama.com

水野谷 めぐ (Megu Mizunoya)

水野谷 めぐ (Megu Mizunoya)

Sales

024-963-0770
sales@harleydavidson-koriyama.com

勝又 昌邦 (Masakuni Katsumata)

勝又 昌邦 (Masakuni Katsumata)

Service

024-963-0770
service@harleydavidson-koriyama.com

加茂 直樹 (Naoki Kamo)

加茂 直樹 (Naoki Kamo)

Service

024-963-0770
service@harleydavidson-koriyama.com

笹原 優雅(Yuga Sasahara)

笹原 優雅(Yuga Sasahara)

Service

024-963-0770
service@harleydavidson-koriyama.com